07 Déc 2021 á 08. Déc 2021 19:00 - 23:00
á Fuseau horaire numérique CET
Disponibilité
logo-item

Moldex3D WORKSHOP - Online

Jour de formation


Start of the event:
07.00 am (CET, Berlin, Germany)
01:00 am (EDT, North Carolina, US)
01:00 pm (ICT, Bangkok, Thailand)

มาเรียนรู้วิธีการจำลองและวิเคราะห์การฉีดพลาสติกแบบ 3 มิติของด้วยซอฟท์แวร์ Moldex3D ได้ง่ายๆ ใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็สามารถเข้าใจพื้นฐานการใช้งานได้ด้วยตัวท่านเอง ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่เราจัดให้ท่าน พร้อมกับรับฟรี Moldex3D-2021 Trial License + เคสตัวอย่าง สำหรับนำไปทดลองใช้ก่อนใคร!

หัวข้อที่สอน ได้แก่:
__ FILLING (การฉีด)
__ FIBER ORIENTATION (การจัดเรียงตัวของเส้นใย)
__ PACKING (การฉีดย้ำ)
__ Cooling and (การหล่อเย็น)
__ WARPAGE/ DISTORTION (การวิเคราะห์การเสียรูปไปของชิ้นงาน)

เนื้อหาและขั้นตอน:
  ด้วยวิธีการสร้าง boundary layer mesh (BLM) แบบใหม่ร่วมกับ GUI (graphical user interface) ไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่ง วีดีโอ หรือกราฟที่ทันสมัยของโปรแกรม Moldex3D ทำให้การสร้าง mesh 3 มิติ ลงบนชิ้นงาน ตลอดจนการคำนวนและการแสดงผลสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว ในแต่ละขั้นตอนผู้ใช้งานจะได้รับการสนับสนุนจากตัวช่วยทำงานที่ชาญฉลาด (wizard) เริ่มตั้งแต่การสร้างและปรับปรุงคุณภาพ mesh การกำหนดชนิดของพลาสติกที่จะฉีดตลอดจนการกำหนดพารามิเตอร์ในการฉีดในขั้นต่างๆ จนครบสมบูรณ์ ขั้นตอนทั้งหมดนี้สามารถทำได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้น!
การรวมกันของฟังก์ชั่นการทำงานและเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถรับประกันผลลัพธ์ที่แม่นยำมาก ซึ่งลูกค้ามากกว่า 3,500 รายทั่วโลกใช้โปรแกรมนี้ทุกวัน
ในระหว่างการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ นอกเหนือจากขั้นตอนที่กล่าวถึงข้างต้นทั้งหมด จะถูกสาธิตอย่างละเอียดแล้ว      ผู้เข้ารับการฝึกอบรมยังจะได้เรียนรู้วิธีการเข้าสู่การตั้งค่าโปรไฟล์ของขั้นตอนการฉีดและฉีดย้ำ ผ่านฐานข้อมูลของเครื่องฉีดพลาสติก ที่มีข้อมูลของเครื่องฉีดมากกว่า 2,500 รุ่นจากผู้ผลิตมากกว่า 50 ราย ซึ่งจะช่วยให้การเปรียบเทียบผลจากการคำนวณด้วย Moldex3D และผลจากการฉีดจริงมีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาการฉีดต่างๆ ได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว
นอกจากนี้ ยังมีการสาธิตการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการเสียรูปไปของชิ้นงาน (warpage) ซึ่งเป็นปัญหาที่ซับซ้อนที่สุด และการทำนายการจัดเรียงตัวของเส้นใยซึ่งสัมพันธ์กับความแข็งแรงของชิ้นงานในทิศทางต่างๆ ในช่วงท้ายของการฝึกอบรมนี้ จะสาธิตวิธีการสร้างรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ด้วย Moldex3D อย่างมืออาชีพและรวดเร็วด้วย report wizard

เป้าหมาย:
  เป้าหมายของการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ คือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถสร้างและตีความผลการวิเคราะห์ด้วย Moldex3D ได้ด้วยตนเอง ท่านจะได้รับ Moldex3D-2021 Trial License ซึ่งสามารถเริ่มใช้งานโปรแกรมไปพร้อมกันในขณะฝึกอบรม และหากมีคำถามท่านสามารถสอบถามและขอรับการสนับสนุนจากผู้สอนได้ทันที

Digital platform:
_ Microsoft Teams
_ สำหรับผู้เข้าร่วมที่ต้องการข้อมูลด้านเทคนิคเพิ่มเติม กรุณาลงทะเบียนด้วย Email account บริษัทฯ ของท่าน แทนอีเมลส่วนตัว

Participation fee:
ค่าสมัครเข้าร่วม Workshop ทั้ง 2 วัน: 3,000.- บาท (ราคารวมภาษี 7% แล้ว)

Note from the organizer:
หมายเหตุ:
1. สามารถออกใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี ฉบับเต็ม ในนามบริษัทฯหรือบุคคล ได้
2. หากผู้สมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ ครั้งนี้ มีจำนวนน้อยกว่าขั้นต่ำที่บริษัทฯกำหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจัดกิจกรรมโดยจะแจ้งให้ผู้ลงทะเบียนทราบล่วงหน้า และคืนค่าสมัครให้เต็มจำนวน
3. การยกเลิกโดยผู้สมัครเอง - ผู้สมัครจะต้องแจ้งยกเลิกมายังบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 5 วัน ก่อนถึงวันอบรม บริษัทฯ จะทำการคืนค่าสมัครให้เต็มจำนวน – ทั้งนี้ การขอยกเลิกโดยผู้สมัครน้อยกว่า 5 วันก่อนวันจัดอบรมฯ จะไม่สามารถขอคืนเงินได้
 

image-item

Inscription

  • The participation fee entitles to take part in the individual event and includes the complete presentation material and all food and beverages for the respective period of time for one person. The accounting takes place directly after having registered. Cancellations up to 30 days before the event are free of charge. In case of a cancellation 2 weeks prior to the event we charge 70%; after that 100% of the participation fee.

Contact

Préférez-vous le contact direct ? Nous sommes heureux de répondre à vos questions par téléphone.

+49 241 56 52 76-0

Si vous avez des questions concernant votre inscription, veuillez contacter notre service événementiel.

events@simpatec.com